Ønsker du å kjøpe domenene utstyrstest.no og utstyrtest.no kan du kontake oss på kimandre.norheim(interneta)gmail.com.

Den gamle siden finner du her.